Categories
一般文章類 一般通渠技巧 一般通渠新聞 一般通渠方法 維修水喉 裝修風水 通渠博客 通渠大王分部公司 通渠教學 通渠方法 通渠服務 防水工程 防水打針 防水打針教學 防水與風水 防水防漏

梳打粉通渠 — 特效廚房通渠方法54485818通渠水的使用方法

1. 往水渠倒入足夠多的梳打粉(越多越好)
2. 然後往水渠倒入半杯醋(醋的酸性成分醋酸會和梳打粉產生化學反應,產生二氧化碳)
3. 等待 10 至 15 分鐘,給予足夠的時間進行化學反應
4. 然後用大量的水,沖洗水渠,沖走裡面被分解的殘餘物

 梳打粉通渠 — 特效廚房通渠方法

梳打粉一直都係清潔、製造糕點嘅好幫手,不過你又有冇諗過用梳打粉通渠?梳打粉通渠法比較適用於廚房通渠、洗手盆通渠,對於廁所通渠就沒有那麼有效了,特別是對於頭髮所造成的淤塞。

梳打粉通渠流程

1. 往水渠倒入足夠多的梳打粉(越多越好)
2. 然後往水渠倒入半杯醋(醋的酸性成分醋酸會和梳打粉產生化學反應,產生二氧化碳)
3. 等待 10 至 15 分鐘,給予足夠的時間進行化學反應
4. 然後用大量的水,沖洗水渠,沖走裡面被分解的殘餘物

雖然用梳打粉通渠比通渠水通渠慢,但是使用的都是不是強腐蝕性物質,屬天然通渠方法,相對比較安全,更重要的是不傷害喉管

54485818