Categories
維修水喉 專業通渠方法 通沙井 通渠服務 防水工程 高壓通渠

通渠梳打粉下水道堵咗疏通竅門

 

通渠梳打粉下水道堵咗疏通竅門

樂富通渠防水公司通渠梳打粉下水道堵咗疏通竅門一:廚房水槽裡面有得油漬、剩菜、菜梗等堆積喺一起通渠梳打粉54485818,容易把下水道堵住通渠梳打粉54485818,這時我哋得使用健胃消食片或泡騰片解決堵塞問題。

通渠梳打粉
廁所通渠

先放一粒喺水槽嘅出水口,跟住利用開始衝洗,如果堵得比較嚴重嘅話,得多加幾粒,跟住一直用開始衝刷,咁好快下水道就通咗。

下水道堵咗疏通竅門二:得喺水槽口倒一小碗蘇打粉,跟住再加入半碗醋,跟住兩者發生化學反應,過4-5分鐘左右管壁上嘅油汙和鏽漬就溶解咗。

再向出水口倒入滾水衝刷,通渠梳打粉熱水衝洗五分鐘左右,下水道裡面嘅好快垃圾、汙垢就好容易流走咗。

下水道堵咗疏通竅門三【通渠小技巧】:如果只係油汙把下水道堵住嘅話,我哋得使用洗衣粉進行疏通。

把洗衣粉倒入水池出水口,跟住利用熱水衝洗,多衝洗幾次就得把油汙衝洗乾淨,排水就好順暢咗。

下水道堵咗疏通竅門四【通渠小技巧】:如果屋企有得塑料腍吸管,得製作成疏通水管嘅道具,利用剪刀喺吸管壁兩側交錯剪出小口,就成咗一根腍勾棒。

把它插入排水口,嚟回捅,就得把頭髮和雜物帶出嚟,咁下水道就通咗。

第一個小妙招,水果皮去異味。

我哋食完嘅橘子、橙子、柚子等,都得將它哋嘅皮留著,放入鍋裡,倒上清水煮沸,先用大火煮開,接著用中火再煮10分鐘。

之後將煮好嘅水冚倒入下水道裡,隔幾天倒一次用水果皮煮嘅水,咁就能好好嘅去除下水道異味,還能清理掉下水道裡面嘅油汙,效果好唔錯。

第二個小妙招【通渠梳打粉】,舊絲襪去異味。

我哋得喺下水道地漏裡塞上一個絲襪,用它唔僅得存放下水管道裡嘅垃圾,防止毛髮堵塞下水管道,還能有得效嘅清除下水道嘅臭味,保持下水道嘅暢通,簡單實用。

第三個小妙招【通渠梳打粉】,小蘇打去異味。

得搵適量嘅小蘇打,再搵適量嘅食鹽,因為食鹽有得好好嘅殺菌消毒作用,接著將小蘇打和食鹽以1:2嘅比例混合均勻。

再倒入適量嘅滾水,衝泡後直接倒喺下水道裡,就能有得效嘅去除下水道異味。

如果異味比較重,隔幾天用呢個方法試一次,好快異味就會冚消失。

第四個小妙招,白醋去異味。

白醋裡有得醋酸,通渠梳打粉也有得好好嘅殺菌消毒,腍化汙垢嘅作用,我哋得將白醋和清水混合。

跟住倒入下水道裡,咁就能有得效去除下水道嘅異味,同時,還得有得效清理下水道裡嘅邋遢汙,防止下水道堵塞樂富通渠防水公司通渠梳打粉

下水道有異味我要如何去除異味?提供管道異味去除小技巧可以嗎?

第一個小妙招,水果皮去異味。
我哋食完嘅橘子、橙子、柚子等,都得將它哋嘅皮留著,放入鍋裡,倒上清水煮沸,先用大火煮開,接著用中火再煮10分鐘。
之後將煮好嘅水冚倒入下水道裡,隔幾天倒一次用水果皮煮嘅水,咁就能好好嘅去除下水道異味,還能清理掉下水道裡面嘅油汙,效果好唔錯。
第二個小妙招【通渠梳打粉】,舊絲襪去異味。
我哋得喺下水道地漏裡塞上一個絲襪,用它唔僅得存放下水管道裡嘅垃圾,防止毛髮堵塞下水管道,還能有得效嘅清除下水道嘅臭味,保持下水道嘅暢通,簡單實用。
第三個小妙招【通渠梳打粉】,小蘇打去異味。
得搵適量嘅小蘇打,再搵適量嘅食鹽,因為食鹽有得好好嘅殺菌消毒作用,接著將小蘇打和食鹽以1:2嘅比例混合均勻。
再倒入適量嘅滾水,衝泡後直接倒喺下水道裡,就能有得效嘅去除下水道異味。
如果異味比較重,隔幾天用呢個方法試一次,好快異味就會冚消失。
第四個小妙招,白醋去異味。
白醋裡有得醋酸,通渠梳打粉也有得好好嘅殺菌消毒,腍化汙垢嘅作用,我哋得將白醋和清水混合。
跟住倒入下水道裡,咁就能有得效去除下水道嘅異味,同時,還得有得效清理下水道裡嘅邋遢汙,防止下水道堵塞樂富通渠防水公司通渠梳打粉

馬桶堵咗疏通竅門有嗎?簡單的通渠方法可以傳授嗎?

馬桶堵塞下水道堵咗疏通竅門【通渠小技巧】:如果只係油汙把下水道堵住嘅話,我哋得使用洗衣粉進行疏通。
把洗衣粉倒入水池出水口,跟住利用熱水衝洗,多衝洗幾次就得把油汙衝洗乾淨,排水就好順暢咗。
馬桶堵塞下水道堵咗疏通竅門【通渠小技巧】:如果屋企有得塑料腍吸管,得製作成疏通水管嘅道具,利用剪刀喺吸管壁兩側交錯剪出小口,就成咗一根腍勾棒。

One reply on “通渠梳打粉下水道堵咗疏通竅門”

54485818