Categories
維修水喉 九龍區通渠 九龍城通渠 土瓜灣通渠 大埔通渠 太古城通渠 太古通渠 將軍澳通渠 專業通渠方法 小西灣通渠 尖沙咀通渠 港島區通渠 荃湾通渠 通沙井 通渠呃人 通渠大埔 通渠服務 防水工程 高壓通渠

通渠氣泵馬桶🚽堵咗,無需任何通渠工具,只需塑膠袋+馬桶刷

粉嶺通渠防水公司通渠氣泵分享一個自己就能快速通馬桶嘅方法。
前兩天通渠氣泵54485818,屋企嘅馬桶堵咗通渠氣泵,屋企人用水衝咗多次還係堵塞,通渠氣泵邊衝水邊用力朝孔洞捅十下左右,就通咗。通渠氣泵

通渠氣泵

通渠氣泵馬桶🚽堵咗,無需任何通渠工具,只需塑膠袋+馬桶刷

粉嶺通渠防水公司通渠氣泵分享一個自己就能快速通馬桶嘅方法。

前兩天通渠氣泵54485818,屋企嘅馬桶堵咗通渠氣泵54485818,屋企人用水衝咗多次還係堵塞。我用一個比較厚嘅塑膠袋套喺馬桶刷上用咗(一定要紮緊),通渠氣泵邊衝水邊用力朝孔洞捅十下左右,就通咗。通渠氣泵(此方法比較適用於有得緩慢水流嘅堵塞)此方法利用嘅係壓強原理。

通渠氣泵
廁所通渠

粉嶺通渠防水公司通渠氣泵

54485818